Oferta

Działalność  biura to, przede wszystkim, projektowanie (w zakresie projektów do pozwolenia na budowę), optymalizacja gotowych projektów konstrukcji pod  względem zużycia stali (kg/m2), jak również wykonywanie projektów wykonawczych i warsztatowych.
Do projektowania i wykonywania dokumentacji wykorzystuję najnowsze dostępne na rynku oprogramowanie: CONSTEEL, BOCAD 3D, IDEA STATICA, ZwCAD

 

PROJEKTY BUDOWLANE
Projekty budowlane wykonuję w oparciu o obowiązujące Eurokody.
W skład projektów budowlanych wchodzą:
  • szczegółowy opis techniczny;
  • obliczenia statyczne;
  • komplet rysunków konstrukcyjnych;
  • uprawnienia zawodowe inżyniera projektanta oraz sprawdzającego;
  • certyfikaty członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa;
PROJEKTY WARSZTATOWE
Projekty warsztatowe opracowuję z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania do modelowania 3D – Bocad. Dzięki temu otrzymujecie Państwo przejrzyste i czytelne rysunki warsztatowe z wyeliminowaniem błędów, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze podczas produkcji i montażu konstrukcji stalowych.
W skład dokumentacji warsztatowej wchodzą:
  • rysunki warsztatowe (w formacie *.dwg, *.pdf);
  • listy materiałowe, listy elementów złącznych;
  • pliki wsadowe NC-DSTV dla obrabiarek numerycznych;
  • schematy montażowe, plany rozmieszczenia krat, itp.