O firmie

Świadczymy usługi
projektowe w zakresie
budownictwa
przemysłowego
i ogólnego

Referencje Realizacje
Firma Steel Projekt Sylwester Raczyński rozpoczęła działalność na początku marca 2012r. Właściciel firmy jest doświadczonym konstruktorem, posiadającym uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w biurze projektowym Polimex-Mostostal S.A. oraz na dwóch budowach – Rafinerii Lotos w Gdańsku oraz na budowie stadionu piłkarskiego Legii w Warszawie.Biuro świadczy usługi projektowe w zakresie sporządzania kompletnych dokumentacji konstrukcji budowlanych w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego.

Pomimo, iż firma Steel Projekt istnieje dopiero kilka lat i jest zarejestrowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza, zdążyła już uzyskać uznanie w oczach Klientów. Wszystko to za sprawą samodzielnego wykonywania dokumentacji warsztatowych wielu prestiżowych i skomplikowanych przedsięwzięć jak również poprzez uczestnictwo w realizacji innych projektów w charakterze podwykonawcy. Rzetelność, zaangażowanie oraz profesjonalizm firmy potwierdzają uzyskane liczne referencje.

Jedną z ważniejszych realizacji w krótkiej historii istnienia biura Steel Projekt było wykonanie (w charakterze podwykonawcy) w 2014 roku dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej ŚWIETLIKA „A” oraz ŚWIETLIKA „C” MULTIMODALNEGO DWORCA ŁÓDŹ FABRYCZNA o łącznej masie ok. 430 ton. Realizacja ta zwyciężyła w konkursie “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku 2017” organizowanym przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych.  Kolejnym znaczącym projektem zrealizowanym przez Steel Projekt było wykonanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej NOWEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO FIRMY „JBB” w miejscowości Dylewo (2015). Następnym ważnym przedsięwzięciem było przygotowanie dokumentacji wykonawczej POMOSTÓW „T02” oraz „T03” WĘZŁA ROZDZIELCZO-POMIAROWEGO „STRACHOCINA” dla budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. (2017).

Od 16 stycznia 2018r. firma jest członkiem POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółową listą projektów wykonanych przez Steel Projekt, która dostępna jest w zakładce „Realizacje”.

Firma zarejestrowana jest na terenie województwa mazowieckiego, ale chętnie podejmie się nowych wyzwań i nawiąże współpracę z Inwestorami, biurami architektonicznymi, biurami konstrukcyjnymi oraz z firmami wykonawczymi z całego kraju.

Zapraszamy do współpracy!