STARA KORNICA

Inwestor: Inwestor prywatny

Lokalizacja: Stara Kornica

Tonaż: 37t

Wykonanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej