SOUVRE

Inwestor: SOUVRE Internationale Sp. z o.o.

Lokalizacja: Inowrocław

Tonaż: 80t

Wykonanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej