MARS POLSKA Sp.z o.o.

Inwestor: MARS POLSKA Sp.z o.o.

Lokalizacja: Kożuszki Parcele, gmina Sochaczew

Tonaż: 55 t

Wykonanie dokumenatcji warsztatowej konstrukcji stalowej obiektu nr 3 – Rozbudowa Fabryki Słodyczy.