RYPIN

Inwestor: Inwestor prywatny

Lokalizacja: Rypin

Tonaż: 8,5t

Wykonanie projektu budowlanego konstrukcji stalowej hali