OSIECK

Inwestor: Inwestor prywatny

Lokalizacja: Osieck

Tonaż: 31,5t

Wykonanie projektu budowlanego konstrukcji stalowej hali