NOWE IGANIE

Inwestor: Inwestor prywatny

Lokalizacja: Nowe Iganie

Tonaż: 41t

Wykonanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej