KOBIELA

Inwestor: Inwestor prywatny

Lokalizacja: Kobiela

Tonaż: 27,5t

Wykonanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej