GOSPODARZ

Inwestor: Inwestor prywatny

Lokalizacja: Gospodarz

Tonaż: 25t

Wykonanie projektu budowlanego konstrukcji stalowej hali