DROSED

Inwestor: Drosed

Lokalizacja: Siedlce

Tonaż: 18 t

Wykonanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej maszynowni