Oferta

1. Projektowanie

Świadczymy usługi projektowe w zakresie wykonywania projektów budowlanych, wykonawczych, warsztatowych czy też mechanicznych, ze szczególnym naciskiem na projekty warsztatowe konstrukcji stalowych w zakresie obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego, jak np:

 • hale przemysłowe i magazynowe;
 • hale namiotowe;
 • hale logistyczne;
 • salony, myjnie samochodowe;
 • stacje obsługi pojazdów;
 • obiekty dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego – np. wiaty na sprzęt rolniczy;
 • inne konstrukcje inżynierskie – maszty i wieże telekomunikacyjne, konstrukcje wsporcze reklam (zarówno naziemnych jak i ściennych), centrale dachowe, pomosty obsługowe, estakady, schody, barierki, drabiny, itp.

W zakresie poszczególnych projektów otrzymujecie Państwo:

a) projekty budowlane

Projekty budowlane wykonujemy w oparciu o obowiązujące Eurokody. Przy obliczeniach statycznych wspomagamy się w pełni przestrzennymi narzędziami do sporządzania obliczeń modeli statycznych konstrukcji, takimi jak: ConSteel czy Robot Structural Analysis, jak też programem do modelowania układów płaskich – RM-Win.

W skład projektów budowlanych wchodzą:

 • szczegółowy opis techniczny;
 • obliczenia statyczne;
 • komplet rysunków konstrukcyjnych;
 • uprawnienia zawodowe inżyniera projektanta oraz sprawdzającego;
 • certyfikaty członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa;

b) projekty wykonawcze/warsztatowe konstrukcji stalowych

Opracowujemy projekty wykonawcze/warsztatowe z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania do modelowania 3D – Bocad lub SolidWorks. Dzięki wykorzystaniu tych programów otrzymujecie Państwo przejrzyste i czytelne rysunki warsztatowe z wyeliminowaniem błędów, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze podczas produkcji i montażu konstrukcji stalowych.

W skład dokumentacji warsztatowej wchodzą:

 • rysunki warsztatowe ( w formacie *.dwg, *.pdf);
 • listy materiałowe, listy elementów złącznych;
 • pliki wsadowe NC-DSTV dla obrabiarek numerycznych;
 • schematy montażowe, plany rozmieszczenia krat, itp.

c) projekty z zakresu inżynierii mechanicznej

Projekty z zakresu inżynierii mechanicznej wykonujemy przy pomocy programu do modelowania 3D – Solid Works. Zakres prac konstrukcyjnych obejmuje m.in:

 • projektowanie maszyn i urządzeń;
 • analizy wytrzymałościowe MES;
 • wizualizacje i animacje projektu;
 • wykonanie modeli 3D;
 • opracowanie dokumentacji 2D;

2. Systemowe hale namiotowe

Nasza oferta obejmuje projektowanie, produkcję, montaż, sprzedaż, wynajem lub leasing hal namiotowych. Hale namiotowe są doskonałą alternatywą dla obiektów o konstrukcji stałej, w sytuacji, gdy dla Inwestora liczy się czas realizacji lub budowla ma mieć charakter tymczasowy. Sprawdzają sie one jako:

 • hale produkcyjne;
 • hale magazynowe;
 • namioty weselne;
 • namioty wystawiennicze;
 • namioty targowe;
 • namioty szybkorozkładane;
 • hale restauracyjne;
 • zadaszenia obiektów sportowych;
 • zadaszenia sceniczne, itp.

Do najważniejszych zalet hal namiotowych należą:

  • niskie koszty budowy hali;
  • niskie koszty użytkowania;
  • błyskawiczny demontaż i montaż obiektu w nowym miejscu;
  • trwałość;
  • krótki czas realizacji;
  • możliwość montażu nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych;
  • mogą być wyposażone w oświetlenie, ogrzewanie czy klimatyzację;
  • brak jakichkolwiek pozwoleń;

3. Ponadto świadczymy usługi w zakresie:

   • optymalizacji konstrukcji stalowych – chętnie, bezpłatnie sprawdzimy możliwość obniżenia zużycia stali w posiadanym przez Państwa projekcie;
   • pełnienia funkcji Kierownika Budowy czy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
   • wykonania inwentaryzacji budowlanej;
   • wykonania okresowych przeglądów obiektów budowlanych;
   • opracowania świadectw charakterystyki energetycznej – jest to dokument określający jakość budynku lub lokalu mieszkalnego z punktu widzenia zużycia energii;
   • projektowania w zakresie inżynierii mechanicznej – projektowanie 2D/3D CAD/CAM, kreślenie i rekonstrukcja dokumentacji technicznej, tworzenie dokumentacji produktu, itp.

Zapraszamy do współpracy!